Syllabus AGH

Opis

Underovsky jest twórcą interfejsu nowej aplikacji Syllabus Akademii Górniczo-Hutniczej.

Powodem, dla którego AGH i każda inna uczelnia wyższa w Polsce musiała stworzyć Syllabus jest nowa uchwała Ministerstwa Nauki I Szkolnictwa Wyższego o nazwie KRK, czyli Krakowie Ramy Kwalifikacji. Wymusiła ona na szkołach wyższych stworzenie rozszerzalnego i łatwo konfigurowalnego programu studiów skupiającego się na efektach kształcenia i perspektywach studentów po ukończeniu każdego z przedmiotów i obszarów kształcenia.

MNiSW wydało wiele obszernych dokumentów narzucających zasady działania Syllabus'a. W czasie prac pojawiało się także wiele zmian wymuszonych z góry przez uczelnię i osoby odpowiedzialne za tworzenie projektu.

Ostateczny rezultat to prawie 100 różnych widoków prezentujących różne sekcje, moduły, formularze i tabele z punktu widzenia zarówno użytkowników jak i administratorów systemu. Całość prac zajęła nieco ponad 3 miesiące.

Typ

Design

Rok

2012

Kategorie

Strona

Klient

Opensoftware