AGH SZS

Opis

We współpracy z Opensoftware stworzyliśmy dla AGH system zapisu studentów na prace dyplomowe oraz przedmioty obieralne kryjący się pod nazwą AGH SZS.

Zapis studentów to sekwencyjny proces wymagający zaangażowania określonych osób na różnych etapach. Poczynając od studentów po promotorów, koordynatorów oraz dziekanaty. Aplikacja wymagała więc dobrze zogranizowanego systemu ról, który pozwalałby na ograniczenie akcji tylko do określonych zdarzeń oraz łatwe i szybkie kontynuowanie procesu przez różne osoby aż do jego zakończenia.

Stworzony system w pełni zautomatyzował, ułatwił i przyspieszył proces zapisu pomimo trudnych zasad i procedur narzucanych przez uczelnię. Studenci otrzymali aplikację, która zminimalizowała ilość formalności wymuszających bezpośredni kontakt z dziekanatem. Natomiast wydziały otrzymały narzędzie standaryzujące model zapisu wraz z modułami generującymi statystyki oraz zestawienia.

Zanim powstały jakiekolwiek szkice oraz projekty interfejsu, wymagane były prace nad architekturą informacji w celu jak najlepszego pokrycia wymagań. W efekcie powstało około 40 ekranów prezentujących działanie systemu w różnych stanach i w odniesieniu do różnych ról. Stworzony interfejs oparty został o jasne, stonowane kolory oraz proste, aczkolwiek wymowne elementy. Mnogość funkcji została inteligentnie rozpropagowana w celu ułatwienia dostępu do często wykorzystywanych akcji.

Typ

Design

Rok

2014

Kategorie

Strona

Klient

Opensoftware